For any inquiries, questions, comments or collaborations write to me here:

Contact me

תקנון האתר

תקנון האתר

מידע שנאסף:

כדי למלא את ההזמנה שלך, עליך לספק מידע מסוים, כגון שמך, כתובת האימייל שלך, כתובת הדואר, פרטי התשלום ופרטים המוצר שאתה מזמין. ייתכן שיהיה צורך גם במספר הטלפון שלך עבור שירותי משלוח מסוימים. אתה יכול גם לבחור לספק פרטים אישיים נוספים (עבור הזמנות מותאמות אישית, למשל) אם אתה פונה אלינו ישירות.

 

שימוש במידע:

אנחנו מסתמכים על מספר תבניות משפט לאיסוף, שימוש ושתוף המידע שלך, כולל:

* לפי הצורך כדי לספק את השירותים שלנו, כגון כאשר אנחנו משתמשים במידע שלך כדי למלא את הזמנתך, ליישב סכסוכים או לספק תמיכת לקוחות;

* כאשר סיפקת את הסכמתך החיובית, אשר תוכל לבטל בכל עת, כגון על ידי הרשמה לרשימת התפוצה שלי;

* במידת הצורך, כדי לעמוד בהתחייבות משפטית או בצו בית משפט או בקשר לתביעה משפטית, כגון שמירה על מידע לגבי רכישותיך, אם נדרש על פי חוק המס.

שיתוף מידע וגילוי:

* אני משתף מידע עם ספקי Etsy, שירות ומשלוח, לפי הצורך, כדי לספק לך את השירותים שלי ולעמוד בהתחייבויותיי במסגרת מדיניות המכרזים של Etsy וכן בתנאי השימוש של Etsy.

* עמידה בדרישות החוק. אנו רשאים לאסוף, להשתמש, לשמור ולשתף את המידע שלך אם יש לי אמונה בתום לב כי יש צורך סביר (א) להגיב על הליך משפטי או לבקשות הממשלה; (ב) לאכוף את ההסכמים, התנאים והמדיניות שלנו; (ג) למנוע, לחקור ולטפל בהונאות ופעילויות לא חוקיות אחרות, אבטחה או בעיות טכניות; או (ד) להגן על הזכויות, הקניין, והבטיחות של הלקוחות שלנו, או אחרים

 

שמירת נתונים:

אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל עוד יש צורך לספק לך את השירותים שלנו וכפי שתואר במדיניות הפרטיות שלנו. עם זאת, ייתכן שתידרש גם לשמור מידע זה כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. אנו בדרך כלל שומרים את הנתונים שלך לתקופה של 7 שנים.

העברות מידע אישי:

מידע אישי אינו מועבר לכל שימוש אחר מלבד המתואר לעיל.

 

הזכויות שלך:

יש לך את הזכות לקבל עותק של המידע האישי. לשנות, להגביל את השימוש או למחוק את הפרטים האישיים שלך (ללא נסיבות חריגות מסיבות משפטיות). אובייקט לעיבוד של חלק מהמידע שלך מבוסס על האינטרסים שלנו. המטרה היא לקבל מסרים שיווקיים לאחר מתן הסכמתך המפורשת לקבלתם. באמצעות פרטי הקשר שלי למטה.

 

פרטי התקשרות:

אם יש לך שאלות או חששות, תוכל לפנות אלינו לכתובת:

kfirtagerart@gmail.com.

או לדואר

כפיר תג'ר, זכרון יעקב 12/3 פתח תקווה,ישראל